PIMK rail PIMK rail

 

Превоз на товари

ПИМК РЕЙЛ ЕАД има капацитет  за транспорт на товари на територията на Република България . Фирмата оперира с 14  електровозa Siemens Smartron and Vectron и 5 дизелови машини 7 серия и три 55 серия