PIMK rail PIMK rail

 

Пимк Рейл ЕАД

"Пимк Рейл "ЕАД  е железопътен превозвач, който организира транспорт на широка гама товари на територията на Република  България
Целите , които си е поставила компанията е  да се предлагат  навременни  експертни и качествени услуги на интелигентна цена.

Създадена  през Октомври 2015 година ,фирмата е логично продължение  на амбицията на най-голямата транспортна компания  за международен товарен транспорт в България  "ПИМК"ООД  за осигуряване на растеж в транспорта, по- добра интеграция между различните видове транспорт ,развитие на  нови транспортни схеми, чрез които по-големи обеми от товари  се придвижват съвместно до местоназначението си. Реализацията на този замисъл е организирането на международни ,транзитно преминаващи през България блок-влакове по оста Европа -Азия. Жизнеността  на такива инициативи се осъществява  в тясно сътрудничество с фирми железопътни превозвачи от Европа  и Турция , както и логистични компании и товародатели.

Дейността на ПИМК РЕЙЛ  е в унисон  с  постулатите на  Бялата книга на ЕС  и  заплануваното намаление на емисиите на парникови газове с 60 % и възможностите за  ограничение на   изменението на климата под 2ºC.

Смелите намерения на екипа на ПИМК РЕЙЛ  търсят реализация чрез добре подбран екип от опитни професионалисти  в железопътния транспорт ,които разполага с необходимият ресурс от транспортни средства- локомотиви, вагони, ремонтна база и с амбицията да предоставят качествени услуги на клиентите си.