PIMK rail PIMK rail

 

Грижа за околната среда

Въглеродния двуокис

Въглеродният  двуокис се приема за първопричина  за глобалното  затопляне на земята. Товарният транспорт е  посочен като един  от първоизточниците  на приблизително една четвърт от карбоновите емисии в Европа.
В България, поради стратегическото й положение на врата към Европа, товарният  транспорт е причинител на повече от очакваното замърсяване на въздуха и околната среда .
Имайки предвид очакваното развитие на сектора следващите десетилетия, неминуемо достигаме до потребността за използване на по- екологично чист транспорт -в частност железопътния.

Едно неутрално сравнение на замърсяващите емисии,  генерирани от различните видове товарен транспорт-използващо новаторски анализ Tremod от IFEU институт създаден от Хайделбергския университет през 2003- сочи предимствата на комбинирания и в частност на жп транспорта като спестяващ -53 г от Со2 емисии за тон километър  в сравнение с сухопътния транспорт. Този анализ маркира  железопътния транспорт като най-екологичен, още повече, че се отнася не само за спестяване на карбоновите емисиу, а и азотните и  хидрокарбоновите окиси , както и за консумацията на енергия.

 

Шума в атмосферата

Обществото очаква от железопътния транспорт намаляване на шума .
Пимк Рейл ЕАД използва  тягов и подвижен състав ,който напълно отговаря на най -съвременните  Европейски изисквания за намаляване на шума в атмосферата.

Спирачите системи на  модерните вагоните , използвани от ПИМК РЕЙЛ ЕАД,  намаляват шума в атмосферата с 10 децибела, което е със значителна полза за обществото.

Използването на модерни транспортни средства- екологично съобразни и опазващи- е крайъгълен камък във филосифията на ПИМК РЕЙЛ .